Himayang Nahunlak

Ingon sa gimino karon kining kalag ko
Daw nabilanggo intawon sa usa ka damgo
Wala na masayud kon unsa ang angay'ng buhaton
Handumon ka ba, kasilagan ka ba
o kalimtan nalang...

Ingon sa gihaya karon ang akong galamhan
Wala nay umoy bisan dyutay kining balatian
Gani sa luha ako intawon nahubsan
Wala nay gahum kining dughan sa pag bangutan

Nahugno, nagun-ob nahunlak ang akong himaya
Nahugno, nagun-ob nahunlak sa imong pagbiya
Wala'y kukalooy ako nga gibudhian
Wala'y kukalooy ako nga gitalikdan

Patay na ang gugma nga kanhi puno sa hudyaka
Patay na ang gugmang nalumsan sa mga luha
Kanako wala nay bili kining kinabuhi
Sukad ka nagbudhi kanako akong pinili

Busa kining dughan sa hilom nangandoy na lamang...
Ngangandoy'ng matapos nalang ang tanan.

2 comments: